Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen die Stilstaan bij corona bezoekt, deze website kan gebruiken en informatie kan krijgen over een toegankelijke samenleving.

Toegankelijke website

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zo zorgen we voor een toegankelijke website

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel geweest van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid? Meld het!

Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je een pagina bezocht die niet toegankelijk blijkt? Meld dit dan bij de redactie via digitaletoegankelijkheidvws@minvws.nl en we zorgen ervoor dat het aangepast wordt.