Buurtboer verloren

‘Ik sta stil bij mijn broer Fred Fitzjames. Hij was eigenaar van Fred Kulturu Shop in Billboard Mall aan de West-Kruiskade en hij was zoveel meer. 

‘De wijk hield van Fred’

Hij noemde zijn shop een instituut. Je kon er Surinaamse culturele kruiden kopen; hij ging er met jongeren in gesprek; met mensen die met privésituaties zaten en hij vervulde maatschappelijke behoeftes.

Fred had een groot aura, een gigantisch netwerk en was heel betrokken. De wijk hield van Fred. En dat merkte je toen hij overleed. We namen op Surinaamse manier afscheid van hem. Iedereen was kleurrijk gekleed en zijn kist was door de kunstenaar Ray Saluki beschilderd. We hebben ermee gedanst door de straat. Heel indrukwekkend allemaal. Alsof we de burgemeester van de West-Kruiskade ten grave aan het dragen waren.

We waren geen bloedverwanten, maar het broer/ broertje-gevoel was echt aanwezig. We hielden van elkaar. Ik ondersteunde hem bij het Kotomisi Grand Gala, de aftrap van de Keti-Koti-herdenking in Rotterdam. En hij ondersteunde mij bij Keti Koti en de Bigi Spikri optocht om de afschaffing van de slavernij te vieren. We werkten aan de transformatie van onze straat; zaten samen in het bestuur van de ondernemersvereniging; we hadden een stichting en we creëerden stageplekken voor jongeren. En Fred deed ook nog zijn nieuwsbrief. Hij was een duizendpoot.

Fred had een paar jaar voor corona de dood al in de ogen gekeken. Hij liep de sigarenboer tegenover Billboard uit, net toen ik erin liep. We groeten elkaar, maar buiten knalde een tram tegen een auto en die kwam tegen hem aan. Ik zag vanuit mijn ooghoek iets door de voorruit van de sigarenboer naar binnen vliegen. Toen ik omkeek lag Fred op de vloer, met een stuk glas in z’n hals en bloed dat eruit spoot. Hij heeft dat ternauwernood overleefd.

West-Kruiskade in rouw

Het raakte iedereen toen hij doodging door covid. Eerder leefde hij zo mee met de ouderen in Zorgcentrum De Leeuwenhoek, tegenover Billboard Mall. Daar wonen voornamelijk Surinaamse senioren. In korte tijd zijn veel van hen aan of met corona overleden. Je zag vaak lijkwagens langskomen en dat raakte Fred. Zijn ex-schoonmoeder verblijft nog steeds in het tehuis, dus hij had er een band mee.

Als hij hoorde dat iemand was overleden, greep het hem aan. Daar wilde hij wat mee doen. Hij maakte korte filmpjes waarin hij gezond aan het koken was en hij moedigde mensen aan om goed te eten. Hij had het er in zijn shop ook vaak over dat een goede gesteldheid weerstand bood.

West-Kruiskade mist hem. Zijn zoon heeft het goed opgepakt met de winkel, maar het gemis van Freds bescheidenheid en grootsheid is er dagelijks. Hij was 72 toen hij overleed.’ 

Verteller Guno Zwakke

Verteller

Guno Zwakke (55 jaar) 

Cultureel maatschappelijke ondernemer

Eigenaar Keti Koti Connect en culturele winkel Pangi Na Nangi