Door de golven van de pandemie

'Ik sta stil bij de verpleegkundigen, artsen, zorgverleners en ondersteuners in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en bij hun collega's in ziekenhuis en zorginstellingen uit alle windstreken van ons Koninkrijk. We zaten midden in de derde golf van de coronapandemie toen ik in april 2021 in Dirksland op werkbezoek was. De rek was eruit. Maar de professionals in de zorg bleven onvermoeibaar volharden in hun toewijding aan de patiënten. 

'Ik weet dat de pandemie zeer veel heeft geëist van de mensen in de zorg en dat velen van hen daar nog steeds de gevolgen van ondervinden.'

Ik herinner me hun verhalen. Hun betrokkenheid. Hun meeleven met de jonge moeder op de corona-afdeling die haar baby niet steeds bij zich kon houden. Met de patiënt die de uitvaart van zijn vrouw op de laptop moest volgen en kort daarna zelf overleed. Maar ook de blijdschap als een patiënt erdoorheen kwam en naar huis mocht. 

Zorg met een menselijk gezicht 

"Mensen begrijpen niet altijd wat wij meemaken", vertelde een internist. Een verpleegkundige beschreef de liefdevolle vastberadenheid in haar team als patiënten wekenlang op de rand van de dood zweefden. Zij en haar collega's wilden uit alle macht zorg blijven verlenen met een menselijk gezicht. Hoe houd je dat vol, maand na maand na maand, ingepakt in beschermende kleding en met mondmasker? Mijn toch al grote bewondering en waardering namen tijdens dit bezoek nog verder toe. 

De coronapandemie toonde aan dat we kunnen rekenen op onze zorgverleners. Ook als de golven omhoog gaan. Ook als de golven elkaar blijven opvolgen en niemand precies weet wanneer het stopt. Ook als de publieke waardering en het respect langzaam wegebben. Om dan overeind te blijven, om dán moed te houden en met volle inzet en menslievendheid dóór te gaan, dát is klasse. 

Ik weet dat de pandemie zeer veel heeft geëist van de mensen in de zorg en dat velen van hen daarvan nog steeds de gevolgen ondervinden. Om al deze redenen sta ik stil bij alle zorgverleners in ons Koninkrijk die ons door de golven van deze pandemie hebben gedragen. Dank u wel!'

'De professionals in de zorg bleven onvermoeibaar volharden in hun toewijding aan de patiënten.'

Verteller Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
Fotograaf RVD - Arenda Oomen

Verteller

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander